Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdurrahman Bin Huceyre

Abdurrahman Bin Huceyre


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdurrahman Bin Huceyre Yazıcıya Gönder

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Emevîler zamanında Mısır Valisi Abdülazîz Bin Mervân tarafından kadı tayin edildi. Aynca hazineyi yönetme, vaaz ve irşad işlerini de üstlenen İbn Huceyre'nin bu görevler karşılığında yılda 1000 dinar maaş aldığı bilinmektedir. Vefatının 80 veya 83 yıllarında olduğuna dair iki ayrı rivayet vardır.

Nesâî, Dârekutnî ve İbn Hibbân gibi hadis münekkitlerinin sika kabul ettiği İbn Huceyre, derin bir fıkıh bilgisine de sahipti. Nitekim İbn Abbas'ın, kendisinden fetva isteyen birine, "Aranızda İbn Huceyre varken bana mı soruyorsun?" diye çıkıştığı nakledilir. İbn Huceyre, sahâbîlerden Ebû Zer, İbn Mes'ûd, Ebû Hüreyre, Ukbe Bin Âmir ve Abdullah Bin Amr Bin Âs'tan hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de oğlu Abdullah, Haris Bin Yezîd el-Hadramî, Abdullah Bin Sa'lebe el-Hadramî ve başkalan rivayette bulunmuşlardır.