Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdurrahman Bin Hassan Bin Sabit

Abdurrahman Bin Hassan Bin Sabit


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdurrahman Bin Hassan Bin Sabit Yazıcıya Gönder

Hz. Peygamberin şairi Hassan Bin Sabitin oğlu, şairdir. Hicretten 6 yıl sonra doğdu. Annesi, Hz. Peygamberin hanımı Mâriye'nin kız kardeşi Sîrîn'dir. Peygamber hayatta iken doğduğu için sahâbî olduğunu söyleyenler varsa da onu tabiî sayanlar çoğunluktadır. Hayatının büyük bir kısmını, doğum yeri olan Medine'de geçirmiş, bir süre de Dımaşk'ta kalmıştır.

Devrinin bazı şairleriyle giriştiği hiciv yansında zaman zaman babasından destek görmüş, Muâviye'nin halifeliği döneminde yazdığı hicivlerle Emevtler'i rahatsız etmiştir. Muâviye'nin kızı Remle hakkında söylediği beyitler dolayısıyla kendini hicveden Yezîdi, yazdığı bir şiirle mağlûp etmiştir. Bunu hazmedemeyen müstakbel halife, anlayışlı olmasını tavsiye eden babasını da dinlemeyerek, hıristiyan şair Ahtal'dan yardım istemiş, o da kendisini himaye edeceğine dair söz aldıktan sonra Abdurrahman'ın şahsında ensarı hicvetmiştir. Ahtal'ın bu hicviyesi müslümanları üzmüştür.

Babasından, annesinden ve diğer bazı sahâbîlerden pek az rivayeti vardır. Şiirleri, Sâmî Mekkî el-Ânî tarafından Hassan el-Enşârî adıyla neşredilmiştir (Bağdat 1971).