Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı Girişi



Kategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdurrahman Bin Esved

Abdurrahman Bin Esved


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abdurrahman Bin Esved Yazıcıya Gönder

Hz. Âişe, Enes Bin Mâlik, Abdullah Bin Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının amcası Alkame Bin Kays ve babası Esved Bin Yezîd (ö. 75/694) ve diğer bazı tabiîlerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'rim tamamında yer almaktadır. Bu vasfıyla, rivayetleri Kütüb-i Sitte'nin bir kısmında yer alan öteki iki Abdurrahman Bin Esved'den ayrılmaktadır. Kendisinden Ebû İshak Amr Bin Abdullah es-Sebîî, Ebû İshak eş-Şeybânî ve Süleyman Bin Mihrân el-A'meş hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed Bin Meni, Nesâî, Yahya Bin Maîn ve İbn Hibbân gibi büyük hadis münekkitleri tarafından sika kabul edilmiştir.

Hz. Ömer ve Âişe ile görüştüğü belirtilen Abdurrahman'ın ölüm tarihi 99 ve 199 olarak gösterilmiştir. 199'da vefat ettiği görüşünü İbn Hacer, tarihî açıdan reddetmiştir. Nitekim Aynî de onun vefat tarihini 99 olarak kaydetmiştir.