Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Utbe

Abdullah Bin Utbe


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek:

Abdullah Bin Utbe Yazıcıya Gönder

Meşhur sahâbî Abdullah Bin Mes'ûd'un yeğenidir. Hz. Peygamber'in vefatı sırasında henüz küçüktü. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Medine'de çarşı ve pazarın kontrolüyle görevlendirildi. 66 (685) yılında Kûfe'de isyan çıkararak şehirde idareyi ele geçiren Muhtar es-Sekafî tarafından Şureyh'in yerine kadı tayin edildi, fakat kısa bir süre sonra hastalığı sebebiyle görevden alındı. Mus'ab Bin Zübeyr'in valiliği sırasında da iki yıl (686-687) Küfe kadılığı yapan Abdullah Bin Utbe 74 (veya 73) yılında orada vefat etti.

Bazı âlimlerin tabiînden saydıkları Abdullah Bin Utbe, Kûfe'nin önde gelen âlimlerindendi. Kendisinden birçok hadis ve fetva nakledilmiştir. Hadis rivayetinde sika olduğu hususunda ittifak vardır. Resûlullah'tan doğrudan hadis rivayeti bulunmayan Abdullah Bin Utbe, daha çok amcası İbn Mes'ûd, Hz. Ömer, Ammâr ve Ebû Hüreyre'den rivayette bulunmuş, kendisinden de Medine'nin meşhur yedi fakihinden biri olan oğlu Ubeydullah, Âmir eş-Şa'bî, Humeyd Bin Abdurrahman Bin Avf, Ebû İshak es-Sebiî ve Muhammed Bin Şîrîn hadis rivayet etmişlerdir.