Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Tarık

Abdullah Bin Tarık


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek:

Abdullah Bin Tarık Yazıcıya Gönder

Hz. Peygamber tarafından muallim tayin edildikleri yere giderken pusuya düşürülüp şehid edilen sahâbîlerden biridir. Hicretin üçüncü yılında, müslümanlara zarar vermek isteyen Lihyânoğulları komşuları Adal ve Kare kabileleriyle ortak bir plan hazırladılar. Bu plan gereğince Adal ve Kare kabilelerinden yedi kişi Medine'ye giderek kabile halkının müslüman olduğunu, kendilerine İslâmiyet'i ve Kur'ân-ı Kerîm'i öğretecek muallim istediklerini söylediler. Hz. Peygamber de Mersed Bin Ebû Mersed (veya Âsim Bin Sabit) başkanlığında altı veya yedi kişilik bir heyeti onlarla birlikte muallim olarak gönderdi. Bu irşad heyeti, Mekke ile Tâif arasında bulunan ve Recî' diye anılan suyun başına gelince saldırıya uğradı. Heyette bulunan sahâbîlerden Mersed Hâlid Bin Bükeyr ve Âsim Bin Sabit şehid edildi. Hubeyb Bin Adî, Abdullah Bin Târik ve Zeyd Bin Desine ise esir olarak Mekke'ye götürülürken Merruzzahrân'da Abdullah bağlı bulunduğu ipten kurtuldu ve kılıcını çekerek Lihyânoğullan'nın üzerine yürüdü. Etrafına dağılan müşrikler onu taşa tutarak şehid ettiler.

Bedir ve Uhud savaşlanna da katılmış olan Abdullah'ın kabri Merruzzahrân'dadır.