Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Sebe

Abdullah Bin Sebe


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer Tarihî kişilikler

Abdullah Bin Sebe Yazıcıya Gönder
Sebeiyye, Sebaiyye veya Saibe adlı Şii mezhebinin aşırı kolunun kurucusudur. Yemen Yahudilerindendir.

Hz. Osman zamanında İslam'ı kabul etti, ancak daha sonra Müslümanların yaşadığı yerlerde aykırı fikirler yaymaya başladı. Fikirlerini yaymaya önce Hicaz'da başladı. Sonra Basra'ya, Kufe'ye ve Dımaşk'a gitti. Burada da başarılı olamayınca Mısır'a geçti. Abdullah b. Sebe, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. İsa gibi kıyamette döneceği fikrini savundu. Onun bu İslam dışı görüşü, bazı Şiiler arasında benimsendi. Böylece recat (geri dönüş) inancı ortaya çıktı.

Mısır'da yaydığı fikirlerle kendisine taraftar buldu ve Hz. Osman'ın halifeliği konusunda itirazda bulunan bir kitle oluşturmayı başardı. Neticede Mısır halkından 4.000, Irak halkından da 4.000 kişi Medine'ye giderek Hz. Osman'a isyan etti. Evi kuşatılan Hz. Osman öldürüldü. Yerine Hz. Ali halife oldu.

Hz. Osman'ın katillerinin bulunmasını isteyen ve aralarında Hz. Ayşe, Hz. Talha ve Hz. Zübeyr gibi sahabelerin bulunduğu bir grup, Hz. Ali'nin bu işte isteksiz ve ağır davranması gerekçesiyle ona isyan başlattı. Bunu üzerine Hz. Ali ordusuyla Irak'a çekildi. Kufe halkından 9.000'e yakın kişinin desteğini aldı. Hz. Ali'ye karşı çıkan grup Basra'ya ulaştı. Bu esnada iki şehrin halkı arasındaki görüşmelerde sorunun sulh yoluyla çözülmesi kararlaştırıldı. Ama Abdullah bin Sebe ve yandaşları, Hz. Ayşe taraftarlarına saldırarak bir çatışma başlattı. Çünkü Abdullah bin Sebe'ye göre bu sorunun anlaşmayla çözülmesi, kendilerinin Hz. Osman'ı öldürdüğünü kabul etmeleri demekti; dolayısıyla ya asılacaklar ya da ceza alacaklardı. Bu yüzden bu olayın anlaşmayla çözülmesi, Abdullah bin Sebe'nin aleyhine işleyecekti. Bu bakımdan çatışma, Sebe ve taraftarları tarafından çıkarıldı. Cemel Savaşı sonucunda Hz. Talha öldü, Hz. Ayşe çatışmaya son vererek Medine'ye döndü. Böylelikle Abdullah bin Sebe'nin isteği gerçekleşti ve halife, Hz. Ali oldu.

Abdullah, her peygamberin bir vasisinin olduğunu, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vasisinin de Hz. Ali olduğunu yaymaya başladı. Hatta Hz. Ali'nin Allah olduğunu ve kendisinin de onun peygamberi olduğu iddiasında bulundu. Hz. Ali bu iddiası dolayısıyla Abdullah'ı çağırdı, onu tövbeye davet etti, fakat Abdullah bin Sebe bunu reddedince, üç gün hapis yatıp yaktırılmaya çalışıldı. Fakat bundan vazgeçilerek Medain'e sürüldü. Bu yaşananlar neticesinde İslam tarihinde, ortaya, Hz. Ali hakkında aşırı fikirler ileri süren ve Sebeiyye adıyla anılan bir topluluk veya bir fırka çıktı.