Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Er-Râzî

Abdullah Er-Râzî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Er-Râzî Yazıcıya Gönder

Kaynaklarda hayatına dair pek az bilgi vardır. Aslen Reyli olup Nîsâbur'da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Abdullah el-Bûşencî gibi meşhur sûffierin sohbetinde bulunmuştur. Özellikle Ebû Osman gözde müridlerinden biriydi.

Abdullah er-Râzfnin başından geçen bir olaydan sonra alçak gönüllülüğü düstur edindiği kaynaklarda zikredilmektedir. Sohbetlerinde bulunduğu şeyhlerden çok faydalanmış, bu sayede ahlâkî ve manevî hayatını düzene koymuştur. Ayrıca, ruhen arınıp daha yüksek manevî mertebelere ulaşabilmek için çetin bir riyazet uygulamıştır. Bütün bunlar, müşahede sahibi bir sûfî olmasını sağlamış, tasavvuf çevreleri de onu Nîsâbur'da yetişen ünlü şeyhler arasında saymışlardır.

Zehebî, onun Hakîm et-Tirmizfnin sohbetlerine katıldığını ve kendisinden Hâkim ile Sülemfnin hadis rivayet ettiğini belirtmektedir. Nisbe, künye ve adlarındaki benzerlik sebebiyle ekseriya Abdullah el-Harrâz ile karıştırılmıştır.