Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Mugaffel

Abdullah Bin Mugaffel


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Bin Mugaffel Yazıcıya Gönder

Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları için Hz. Peygambere müracaat eden, onun da kendilerine binek temin edememesi üzerine, orduya katılamayacaklarından ötürü aşın derecede üzülüp göz yaşı döken ve bu samimi davranışlarından dolayı haklarında Tevbe sûresinin 92. âyeti nazil olan sahâbîlerden biridir. Bey'atürrıdvân sırasında, altında biat edilen ağacın bir dalını kaldırarak Hz. Peygamber'in gölgelenmesini sağlamıştır. Hz. Ömer tarafından Basra'ya mürşid ve muallim olarak gönderilen Abdullah'dan kırk üç hadis intikal etmiş olup bunların altısı Şahîhayn'da yer almıştır. Kendisinden Hasan-ı Basrî, Muâviye Bin Kurre, Sabit el-Bünânî ve Ebü'l-Âliye gibi meşhur âlimler hadis rivayet etmiştir. Tüster'in fethinde şehre ilk giren kimse olan Abdullah, muallim tayin edildiği Basra'ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine cenaze namazını Ebû Berze el-Eslemî kıldırmıştır.