Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Hasan Bin Hasan

Abdullah Bin Hasan Bin Hasan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Bin Hasan Bin Hasan Yazıcıya Gönder

69'da (689) Medine'de doğdu. Mescid-i Nebevfde Ebü'z-Zinâd'dan ders dinledi. Başta babası ve annesi Fatma bint Hüseyin Bin Ali olmak üzere Abdullah Bin Ca'fer Bin Ebû Tâlib, A'rec, İkrime, Ebû Bekir Bin Hazm ve diğer bazı âlimlerden hadis rivayet etti. İki oğlu Mûsâ ve Yahya ile İmam Mâlik ve İmam Sevrı de ondan hadis rivayet etmişlerdir.

Emevî halifelerinden iyi muamele gördü; Ömer Bin Abdülazîz katında büyük bir itibarı vardı. Emevî Halifesi Hişâm Bin Abdülmelik'e bağlılığını arzetmek için Dımaşk'a gitti. Abbasîler iktidara gelince Hz. Ali evlâdından çekinmeye başladılar. Abdullah Bin Hasan, Enbâr'a giderek Halife Ebü'l-Abbas es-Seffâh'ı ziyaret etti ve ondan büyük ilgi gördü. Ebû Ca'fer el-Mansûr 754 yılında hac için Mekke'ye gidince, bütün Hâşimî ailesi mensupları kendisini ziyaret ettiği halde Abdullah'ın iki oğlu Muhammed ve İbrahim ziyaretine gitmediler. Bu durum dikkatini çekti ve onlardan şüphelenmesine sebep oldu. Mansûr halife olunca Muhammedle İbrahim'in niyetlerini öğrenmek için harekete geçti, bazı Hâşimîler'le görüşerek onlar hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Hz. Ali'nin ahfadından olan Hasan Bin Zeyd, halifeye özellikle Muhammed'in ileride Abbasîler için tehlikeli olabileceğini söyleyerek onu uyardı. Bunun üzerine Mansûr, Ukbe Bin Selm'i, Abdullah Bin Hasan ile görüşerek oğullarının gerçek niyetini öğrenmekle görevlendirdi. Abdullah, Ukbe'nin tuzağına düşüp onların bir ihtilâl hazırlığı içinde olduklarını itiraf etti. Ukbe bu durumu derhal halifeye bildirdi. Halife 758'de yine hac maksadıyla Mekke'ye gidince Abdullah'ı yanına çağırdı ve Abbasîler'e sadakatini öğrenmek istedi. Bu sırada Ukbe'nin içeri girdiğini gören Abdullah bir komploya mâruz kaldığını anladı ve af diledi. Fakat halife onu birkaç yakınıyla birlikte hapsettirdi, dahasonra da Hâşimiyye'ye gönderdi (762). Abdullah aynı yıl orada hapishanede öldü.