Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İlhami Yurdakul

İlhami Yurdakul


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Akademisyenler

İlhami Yurdakul Yazıcıya Gönder
21 Haziran 1968 tarihinde Erzurum'un İspir İlçesi Karakaya köyünde doğdu. İzmit'in Gebze İlçesi'nde ilköğretim ve liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü'ne girdi. 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansa başlayarak, 1996 yılında Osmanlı Devleti'nde "Şefi Temyiz Kurumları; Fetvahane-i âlî, Medis-i Tedkikat-ı Şefiyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şefiyye Dairesi" adlı tezini tamamladı.

1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi İstanbul Araştırmaları Merkezi'nde arşiv belgeleri transkripsiyon, tashih ve redaksiyon uzmanı olarak çalıştı. Bu yılın sonunda, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu.

1997 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda doktoraya başladı. "Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı'nın (Bâb-ı Meşihat) Yenileşme Süreci (1826-1878)" adlı doktora tezini 2004 yılında tamamladı. İlmiye teşkilâtı, hilâfetin dinî-siyasî nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.