Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Eyyûbî

Abdullah Eyyûbî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Eyyûbî Yazıcıya Gönder

İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu ve orada yetişti. Babası Mehmed Salih Efendi'dir. Sarf ve nahiv ilimlerini devrinin meşhur âlimlerinden, tefsir ve hadis ilimlerini de Şeyhülislâm Hamîdîzâde Mustafa Efendi'den tahsil ederek icazet aldı. Bir ara Gelenbevî İsmail Efendi'nin derslerine de devam etti ve ondan Kirmastili Yûsuf Efendi'nin usûl-i fıkha dair el-Vecîz adlı eserini okudu. İbrahim Efendi ve Salih Efendi gibi kıraat âlimlerinden kıraatı seb'a ve aşereyi öğrendi. Eyüp Sultan Camii başimamlığı ve Sultanahmet Camii vaizliği yaptı. Nakşibendî şeyhlerinden Murad Buhârî Dergâhı Şeyhi Mehmed Efendi'ye intisap eden Abdullah İstanbul'da vefat etti ve Eyüp'te Ebû Eyyûb el-Ensârfnin ayak tarafındaki pencere kenarına defnedildi.

Kıraat ve tefsir çalışmalarının yanı sıra şerh ve tercüme faaliyetlerinde de bulunan Abdullah'ın, sayısı yirmi dokuza varan eserleri vardır.