Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Eftas

Abdullah Bin Eftas


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Bin Eftas Yazıcıya Gönder

Eftasîler DevletTnin kurucusudur. Berberîler'den Miknâse kabilesine mensuptur. Kurtuba'nın kuzeyindeki Fahsülbellût'ta doğdu. Babasının adı Muhammed Bin Mesleme (İbnü'l-Eftas) idi. Kurtuba Emevf halifelerinden II. Hakem'in azatlısı olup Batalyevs'te bağımsız bir emirlik kuran Sâbûr onu kendine halef seçti. Sâbûr'un 10 Şaban 413'te (8 Kasım 1022) ölümü üzerine el-Man-sûr lakabıyla başa geçen Abdullah, Batalyevs'te Eftasîler hanedanını kurdu.

Hükümdarlığının ilk yılları barış içinde geçti. Ancak Abbâdîler'in kurucusu Kâdî Muhammed'in Becâ'yı ele geçirerek topraklarını genişletmek istemesi. Abdullah Bin Eftas ile aralarının açılmasına sebep oldu. Kâdî Muhammed'in oğlu İsmail ile Karmûne (Carmona) Emîri Muhammed ei-BirzâlFnin birleşik kuvvetleri Abdullah'ın oğlunun kumanda ettiği Eftasî ordusunu mağlûp edince, oğlu Muhammed el-Eftas esir alınarak Karmûne'ye gönderildi. Kazandığı başarıdan sonra Abbâdî Emîri Muhammed ve müttefiki Karmûne emîri Kurtuba topraklarına saldırdı. Neticede Ab-bâdîler ile Abdullah Bin Eftas arasında bir barış yapıldı ve Kâdî Muhammed'in izniyle Muhammed el-Eftas serbest bırakıldı.

Abdullah bu yenilginin intikamını dört yıl sonra hileli bir yola başvurarak aldı. Kâdî Muhammed'in oğlu İsmail kumandasındaki bir orduya, Leon Krallığı'na saldırıda bulunmak için topraklarından serbestçe geçiş izni verildiği halde, bir geçitte ansızın Abbâdî askerleri üzerine saldırarak büyük bir kısmını katletti. İsmail bu katliamdan çok az sayıda askerle kurtulmayı başardı. Kâdî Muhamed bundan sonra Abdullah'ın amansız düşmanı oldu. Hükümdarlığının daha sonraki yıllan hakkında bilgi bulunmayan Abdullah, 17 Cemâziyelev-vel 437'de (30 Kasım 1045) öldü; yerine oğlu Ebû Bekir Muhammed el-Muzaf-fer geçti.