Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Efendi (Tatarcık)

Abdullah Efendi (Tatarcık)


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdullah Efendi (Tatarcık) Yazıcıya Gönder

III. Selime sunduğu lâyiha ile tanınan devlet adamıdır. Kırîmî Osman Efendi soyundan olup 1143 yılında (1730) doğdu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1749 yılında müderris oldu. Bir süre Rumeli Kazaskeriassafzâde Esad Efendi'ye tezkirecilik yaptı. Esad Efendi'nin kazâ tevcihatında usulsüz davrandığı iddiasıyla görevine son verilmesi sırasında o da kusurlu bulunarak azledildi ve Limni'ye sürüldü. Ancak bir müddet sonra affedilerek önce Haremeyn müfettişliğine, daha sonra da sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarına tayin edildi.

1787 Rus seferine Anadolu kazaskerliği pâyesiyie ordu kadısı olarak katıldı. Sadrazam Yûsuf Paşa ile arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden görevinden alındıysa da 1790 yılında fiilen önce Anadolu kazaskerliğine, sonra aynı yıl içinde Rumeli kazaskerliğine getirildi. 1794 yılında azledilerek Güzelhisar'a sürüldü; daha sonra ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. 6 Mayıs 1797'de öldü ve Edirne-kapı Mezarlığı'na defnedildi.