Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Azmîzâde Hâletî

Azmîzâde Hâletî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Azmîzâde Hâletî Yazıcıya Gönder
(1570 - 30 Mart 1631): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Müderrislikte, Şam, Kahire, Bursa, Edirne kadılığında bulundu. 1623'te Silistre arpalığı ile emekliye ayrıldı. Şiirlerinde memuriyet hayatında maruz kaldığı nakil ve aziller yüzünden çektiği sıkıntıları dile getirmiştir. Asıl rubaîleriyle şöhret bulmuştur. Bu sebeple Hayyâm-ı Rûm (Anadolu Hayyâm'ı) diye anılmıştır.

Eserleri: Divan, Sâkînâme (520 beyitlik mesnevî), Münşeât (Yaşadığı devrin olaylarını anlatır.)