Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Aziz Ali Efendi

Aziz Ali Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Aziz Ali Efendi Yazıcıya Gönder
(? - 2 Ekim 1798): Şair, yazar. Girit-Kandiye doğdu. Girit Defterdarı Tahmisçi Mehmed Efendinin oğludur. Kandiye'de tahsil gördü. Sonra İstanbul'a gelerek hassa silâhşorları arasına girdi. Sakız adası muhassılı oldu. Belgrad'da görev yaptı. III. Selim zamanında mîr-i mîrânlık payesi verilerek 1796'da Prusya Devletine Berlin elçisi olarak gönderildi. Burada vefat etti ve Müslüman mezarlığına gömüldü.

Aziz Ali Efendi Türk edebiyatında Muhayyelât'ı ile tanınır. Eserde tabiat üstü kuvvetler, tasavvuf, fantazi ve realizm iç içedir. Hikmet ve tasavvuf bir masal üslûbu ve tekniği ile verilir. Aziz Efendi'nin tasavvuf, hikmet, felekiyât ilimleri yanında simya, cifr, remil, sihir, tılsım gibi merakları da vardır. Eserini geniş kitleye okutma hevesindedir ve bunun için sürükleyici, tecessüs uyandırıcı bir üslûp kullanmıştır. Muhayyelât 1796'da yazıldı. 1852'de basıldı. Yeni harflerle Ahmet Kabaklı yayınladı (1973). Aziz Efendi'nin Vâridât'ı bir tasavvuf risalesidir. Bu eserinde hayatından bazı sahneler bulmak mümkündür. Aziz Efendi'nin ayrıca Türkçe ve Farsça şiirleri de bulunmaktadır.

Aziz Ali Efendi kitapları