Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Münir Ertegün

Münir Ertegün


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Büyükelçiler

Münir Ertegün Yazıcıya Gönder

Mehmet Münir Ertegün, 1883 yılında İstanbul'da doğdu. Babası evkaf nazırlarından Mehmet Cemil Bey, annesi ise İstanbul Sultantepe'deki Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'nin kızı Ayşe Hamide Hanım'dır. Münir Ertegün, Şirket-i Hayriye idarecilerinden Rüstem Bey’in kızı, Darül Muallimat'tan (Kadın öğretmen Okulu) mezun Hayrünnisa Hanım ile evlendi ve bu evlilikten Nesuhi, Ahmet ve Selma adında üç çocukları oldu.

Oğulları Ahmet Ertegün ve Nesuhi Ertegün dünyanın en büyük plak şirketlerinden olan Atlantic Records'un kurucularıdır.

1908 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Hariciye Nezareti'nde memur olarak görev aldı, ardından Babıâli hukuk danışmanlığına atandı. I. Dünya Savaşı sırasında İttifak Devletleri ile Rusya arasında yapılan Brest Litovsk Barış Antlaşması'na katılan Osmanlı delegasyonunda yer aldı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'yla görüşmek üzere İstanbul Hükümeti'nce gönderilen Furgaç Ahmed İzzet Paşa heyetinde görevledirilerek Ankara'ya gitti ve orada kalarak Milli Mücadele saflarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı Baş Hukuk Danışmanlığı'na yükseldi, Lozan Antlaşması'na katılan Türk delegasyonunda hukuk danışmanı olarak bulundu.

Cumhuriyet döneminde Atatürk tarafından Milletler Cemiyeti'ne Türk gözlemci ve aynı zamanda Bern ortaelçisi olarak İsviçre'ye gönderildi. Ardından Paris ve Londra'da Büyükelçilik görevlerinde bulunan Münir Ertegün, 1934 yılında Washington Büyükelçiliği görevine atandı ve vefat edene kadar bu göreve devam etti.

Münir Ertegün, 11 Kasım 1944 tarihinden Washington'da vefat etti.