Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Aydın Oy

Aydın Oy


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Aydın Oy Yazıcıya Gönder
(23 Haziran 1937 - 9 Aralık 1997): Yazar, folklorcu. Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Çapa Öğretmen Okulunu (1954), Çapa Eğitim Enstitüsünü (1956), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk dili ve edebiyatı Bölümünü bitirdi 1972). Silvan, Konya, Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul'da ortaokul ve lise öğretmenliği yaptı. Belgrad Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okuttu (1976-1980). Kadıköy Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni iken emekliye ayrıldı (1981). Sonra Notre Dame de Sion ve Darüşşafaka liselerinde derse girdi. Mimar Sinan Üniversitesinde Halk Edebiyatı okutmanı oldu. İstanbul'da öldü.

Şiirler yazdı, Halk Edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı. İlk şiiri Kahramanlar adlı dergide çıktı (1952). Hisar, Türk Dili, Kiraz, Yücel, Eğitim Hareketleri, Bozok (Yozgat), Yeni İnsan (Tekirdağ), Türk Folklor Araştırmaları, Ilgaz, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl gibi dergi ve gazetelerde şiirleri ve araştırmaları yayınlandı,

Şiirleri: Malazgirt Destanı (1983). Araştırmaları: Tekirdağ İli Yer Adları 1: Merkez İlçenin Toponomisi (1964), Tekirdağ'da Atatürk: Anılar-Belgeler-Fotoğraflar (1965), Tarih Boyunca Türk Atasözleri (1972), Tarihte Hayrabolu ve Çevresi (Hayrabolulu Caferzade Mehmed Tevfik'in Vekayi-i Târihiyyeden Bir Nebze yahud Memâlik-i Şâhaneden Bir Kaza adlı esmerinin sadeleştirilmiş yayını, 1989). Folklor ve Etnoğrafya Araştırmaları (İ. Aslanoğlu, İ. Gündağ Kayaoğlu ve M. Sabri Koz'la, 1984), Çevren Dergisi Folklor Etnoğrafyası ve Halk Edebiyatı Bibliyografyası (1985), Şiir Dünyamızda Atatürk (1988), Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler (1995), Tekirdağ Bibliyografyası (1993).