Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdülbaki Ârif

Abdülbaki Ârif


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdülbaki Ârif Yazıcıya Gönder
1633 yılında İstanbul'da doğdu. Müderrislik yaptı. Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. İkinci defa Rumeli Kazaskeri iken 1711 yılında Bursa'ya sürgüne gönderildi. 1712'de affedilerek İstanbul'a döndü ve bu şehirde öldü. Mezarı Edirnekapı'dadır.

Abdülbaki Ârif Efendi, hem Farsça hem Türkçe şiirler yazmıştır. Şiirleri rindâne ve âşıkânedir. Divan'ını II. Mustafa'ya sunmuştur. Miracnâme'si Sultan Selim Camii hocalarından Yusuf Efendi tarafından bestelendi. Din bilgisi ve gramer konularında da Türkçe ve Arapça kitaplar yazdı. Ta'likte tanınmış bir hattattı. Mevlevî musikisiyle yakından ilgilenmiş ve besteler yapmıştır.