Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Avnî (Yenişehirli)

Avnî (Yenişehirli)


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Avnî (Yenişehirli) Yazıcıya Gönder
( 1826 veya 1827 - 7 Ekim 1883) : Divan şairi. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Yenişehir'de (Larisa) doğdu. Babası kethüdalıklarda bulunan Sıdkı Ebubekir Paşa'dır. Babası Tırhala'da vazifeliyken, Abdurrahman Sami Paşa'nın çevresine girdi ve ondan Mesnevî okudu. Sami Paşa Vidin valisi olunca o da kâtibi olarak beraberinde gitti. Bağdat'ta, Gelibolu'da, İstanbul'da çalıştı. İstanbul Bidayet Mahkemesi azası idi. Kabri Eyüp Sultan'dadır.

Avnî Türk edebiyatının Batı tesirine girdiği bir dönemde yetişmiş; ancak divan şiiri geleneğini devam ettirmiştir. Divan şiirinin son güçlü temsilcisi kabul edilir. Gazelleri liriktir ve hikmetli sözlere rastlanır.

Eserleri: Divan (1888, damadı Şevki Bey tarafından tertip edilen bu baskı eksik ve yanlıştır; Veled Çelebi'nin tertip ettiği nüsha tamdır. Bu nüshanın sonunda Farsça şiirleri de bulunmaktadır. M. Kayahan Özgül yayınladı, 1990), Mir'ât-ı Cünûn (Bazı psikopat tipleri mizahî olarak tarif eder).