Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - N. M. Raşid

N. M. Raşid


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

N. M. Raşid Yazıcıya Gönder
(1 Ağustos 1910 Gucranvala, 11 Ekim 1975 Londra). Asıl adı, Nezir Muhammed Raşid'dir. 1928'de lisans eğitiminden sonra 1930'da ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 1935 yılında denetim memuru olarak Multan şehrinde göreve başladı. İki yıl sonra Haksar Hareketi'ne katıldı. Ülkedeki İngiliz hükûmetiyle çatışma hâlinde olan bu harekete katılması üzerine, memuriyetinden ayrılmak zorunda kaldı. 1939 yılında program yapımcısı olarak Birleşik Hindistan Radyosu'nda çalışmaya başladı. II. Dünya Savaşı yıllarında askerî görevle İran, Irak, Mısır ve Sirilanka'da bulundu. Pakistan kurulunca bu ülkeye yerleşti ve Peşaver Radyosu'nda çalıştı. 1953 yılında Amerika'nın dış yayınlar bölümüne atanıp Amerika'ya gitti. Birleşmiş Milletler bünyesinde görev aldı ve uzun süre Amerika'da yaşadı. İngiltere'de vefat etti ve bu ülkede defnedildi. Çağdaş Urdu edebiyatının en önemli şairlerinden olan Raşid, hem incelediği konular hem de tarzıyla yenilikçi bir şairdir. Şairin, gelişmelere karşı tutumu, ülkesinin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve kültürel buhranın bir yansıması olarak alınabilir. Raşid, toplumu çepeçevre saran ve sosyal yaşamın her alanındaki yaptırım gücüyle bireysel ve toplumsal gelişmeye engel olduğunu düşündüğü geleneksel değer yargılarıyla çatışan bir şair olarak tanınır. Raşid, ülkesinde ve diğer Müslüman ülkelerdeki Batı yayılmacılığını kıyasıya eleştiren bir şair olarak da ulusçu bir şairdir. Öte, İran'da Yabancı, Hiç=İnsan, Düşüncenin Sınırları Raşid'in şiir kitaplarıdır.