Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şükrü Kaya

Şükrü Kaya


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Dışişleri Bakanları

Şükrü Kaya Yazıcıya Gönder
Ahmet Rüştü beyin oğludur. 1882 de İstanköy'de doğmuştur. Mektebi Sultani (Galatasaray Lisesi) ve İstanbul Hukukta ve Fransa'da yüksek öğrenimini tamamlamıştır. 16 Şubat 1912 tarihinden 14 Temmuz 1913 tarihine kadar Hariciye Nezareti Umuru Ticari Şubesi 4. sınıf Kitabetinde, 16 Temmuz1913 den 3 Ekim 1913 tarihine kadar Edirne Vilayeti Merkez Sulh Hakimliğinde, 9 Ekim 1913 den 12 Ekim1913 Edirne Vilayeti Merkez Bidayet Mahkemesi Hakimliğinde, 13 Ekim 1913 den 18 Kasım 1914 tarihine kadar Mülkiye Müfettişliğinde, 20 Kasım 1914 tarihinden 2 Mart 1916 tarihine kadar Muhacirin ve İskan Aşair Müdürlüğünde, 2 Mart 1916 dan 20 Aralık 1916 tarihine kadar Aşair ve Muhacirin Umum Müdürlüğünde, 22 Aralık 1916 dan 4 Ocak 1918 tarihine kadar I. Sınıf Mülkiye Müfettişliğinde bulunmuştur. 9 Ekim 1918 den 7 Ocak 1919 tarihine kadar Buca Sultanisi Muallimliğinde bulunmuştur. 11 Ağustos 1923 den 30 Ağustos 1924 tarihine kadar Menteşe Milletvekilliği, 30 Ağustos 1924 den 22 Aralık 1924 e kadar Ziraat Vekilliği (Bakan) yapmıştır. 22 Aralık 1924 tarihinden 3 Mart 1925 tarihine kadar Hariciye Vekilliğinde bulunmuş ve kabinenin istifası üzerine de ayrılmıştır. 4 Mart 1925 de tekrar Menteşe Milletvekilliğine seçilmiş, 2 Kasım 1927 den 11 Kasım 1938 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı yapmış Atatürk'ün ölümü üzerine hükümetin istifa etmesi üzerine ayrılmıştır. İçişleri Bakanı olduğu sırada çeşitli tarihlerde Dışişleri Bakanına vekalet etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinde bulunmuştur. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Bilimsel ve edebi tercümeleri kitap olarak yayınlanmıştır. 1938 yılından sonra Milletvekili seçilmemiş, çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yazmıştır.