Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Efendi (Hâşimîzade)

Abdullah Efendi (Hâşimîzade)


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Hattatlar

Abdullah Efendi (Hâşimîzade) Yazıcıya Gönder
Türk hattatı. İstanbul’da doğdu. Babası İmrahor Camisi İmamı Seyyid Hasan El-Hâşimî’dir. Anne ve baba tarafından nesebi Hz. Peygamber’e kadar varır. Hafızlığını ve tahsilini bitirdikten sonra, babasının görev yaptığı camiye imam oldu ve bu vazifeyi ömrünün sonuna kadar sürdürdü. Abdullah Efendi aynı zamanda Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid Hüseyin Efendi’ye intisap etmişti. Hat derslerini önce babasından, daha sonra meşhur hattat Hafız Osman’dan meşk ederek “aklâm-ı sitte”de mükemmel bir seviyeye erişti ve kırk ay gibi kısa bir zamanda icazet aldı (1686-1687). Süratli yazı yazmasıyla meşhurdu. Kaynakların bildirdiğine göre altmış üç yaşlarında vefat etti ve Eyüp’te Şah Sultan Camisi karşısındaki mezarlığa, ebeveyninin yanına defnedildi. Abdullah Efendi, birçok defa III. Ahmed’in ihsan ve iltifatına mazhar oldu. Bu sebeple Sakazade Mustafa Efendi’den boşalan Saray-ı Cedîd hat hocalığına tayin edildi. Eserleri arasında, ekserisi Ruganî Ali Üsküdarî tarafından tezhip edilen yirmi dört Mushaf-ı şerif, padişah için istinsah ettiği Osmanzade Tâib Efendi’nin Meşârik-i Şerif Tercümesi, bin kadar en’âm, evrâd, kıta ve hilye-i şerif bulunmaktadır. Bu eserlerin çoğu Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne vakfedildi. Eğrikapılı Mehmed Rasim başta olmak üzere birçok hattat yetiştiren Abdullah Efendi, Türk hat sanatına uzun yıllar önemli hizmetlerde bulundu.