Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8862
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşıkpaşazâde

Âşıkpaşazâde


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşıkpaşazâde Yazıcıya Gönder
(1392 - 1484?): Tarih yazarı. Amasya'nın Elvan Çelebi köyünde doğdu. Tam adı Derviş Ahmed b. Yahya b. Selman b. Âşık Paşa'dır. Âşıkpaşazâde veya Derviş Ahmed Âşıkî diye anılır. Hayatı hakkındaki bilgileri kendi eserinden öğreniyoruz. 1436'da hacca gitti. Konya'da Abdüllatif Mukaddes'ten el aldı. Üsküp'e geçti; sancakbeyi İshak Bey'le birçok akına katıldı. II. Murad devrinde Macaristan (1443) ve Kosova (1444) seferlerinde yer aldı. İstanbul'un fethi sırasında devrinin diğer ünlü mutasavvıfları ile birlikte Fatih Sultan Mehmed'e destek verdi. Fetihten sonra kendisine bir ev verildi, evinin yanına kendi adıyla anılan bir cami yapıldı. İstanbul'da öldü.

Âşıkpaşazâde ömrünün sonlarına doğru gördüğü ve duyduğu olayları sade bir dille kaleme aldı. Yazdıklarına nazım parçaları da serpiştirmiştir. Tevarih-i Âl-i Osman adını taşıyan eseri, ilk Osmanlı tarihlerindendir.

Eser ilk defa Âli Bey tarafından 1914'te dipnotlarıyla birlikte İstanbul'da yayınlandı. Almanca bir ön sözle Leipzig'de 1928'de basılan Tevarih-i Âl-i Osman'ın yeni yayınını Nihal Atsız gerçekleştirdi: Osmanlı Tarihleri, 1949. Atsız, 1970'te 1000 Temel Eser arasında zamanımızın Türkçesiyle de yayınlamıştır.