Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Bin Atîk

Abdullah Bin Atîk


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Sahabeler

Abdullah Bin Atîk Yazıcıya Gönder
Abdullah Bin Atîk El-Ensarî Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahabe. Medineli olduğu için El-Ensarî nisbesiyle anılan Abdullah, Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bütün savaşlara katıldı. Hz. Ebubekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehit oldu. Kaynaklarda “Abdullah Bin Atîk Seriyyesi” adıyla geçen ve birbirinden oldukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir baskının kumandanı olarak tanınır. Bu baskın, Hz. Peygamber aleyhindeki her teşebbüsü bütün gücüyle destekleyen Yahudi zenginlerinden Ebû Râfi’yi öldürmek için tertiplenmiştir. Hayber civarında kendisine ait müstahkem bir binada oturan bu zengin Yahudi, İslamiyet aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini devam ettirdiği için, Hz. Peygamber, Abdullah Bin Atîk’in kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altıncı yılı ramazan ayında onu öldürmekle görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları bir baskın sonucu Râfi’yi evinde öldürüp Medine’ye döndüler. İbranice de bilen Abdullah Bin Atîk’ten sadece bir hadis rivayet edilmiştir.