Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9144
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Ahıskavî

Abdullah Ahıskavî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Bilim insanları

Abdullah Ahıskavî Yazıcıya Gönder
Dinî ilimler yanında tarih, astronomi, coğrafya ve tıp konularında da eser veren Osmanlı ilim adamı. Bugün Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Ahıska’nın köylerinden Orpala’da doğdu. Çocukluğunda, devrinin ilim adamlarından olan babası Mehmed Efendi ile birlikte Şam’a gitti ve bir süre kaldıkları Sâlihiyye’de ilköğrenimine başladı. Daha sonra tekrar Ahıska’ya döndüler. Babasının ölümünden sonra Kars’a giderek İsmail Bin Muhammed Berküşâdî’den fıkıh usulü ve hadis tahsil etti. Kendisinden icazet aldığı bu hocası ona “Ziyaeddin” lakabını verdi. Bir müddet sonra Erzurum’a, oradan Diyarbakır’a gitti ve burada Küçük Ahmedzade Ebûbekir Efendi’den Sahih-i Buhâri ile İbnü’l-Hâcib’in Muhtasar’ını, Buzcuzade Ömer Efendi’den de tefsir, aruz, hesap ve hendese ile usul-i irtifa okudu. Daha sonra hocası Buzcuzade tarafından Mısır’a gönderildi. Mısır’da Şeyh Abdüsselam Erzincanî’den Sahih-i Buhâri ve Dürerü’l-ahkâm gibi eserlerle hadis usulü ve kıraat okuyan Abdullah Ahıskavî, 1761’de İstanbul’a gidip ders vermeye ve eserlerini yazmaya başladı. Beş yıl sonra İstanbul’dan Bosna’ya geçerek iki yıl kadar orada kaldı. Daha sonra da hacca gitti; dönüşünde Ayasofya Medresesi’ne müderris oldu. 1778’de Bosna seyahati sırasında yazmaya başladığı eseri “Revamizü’l-ayan”ı tamamladı. Karacaahmet Mezarlığı’nda Söğütlüçeşme civarına defnedildi.