Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Ağa (Şehlevendim)

Abdullah Ağa (Şehlevendim)


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Abdullah Ağa (Şehlevendim) Yazıcıya Gönder
XIX. yüzyıl Türk bestekârı ve icracısı. Güzel bir yüze sahip olmasından dolayı “Şehlevendim” lakabı ile şöhret bulmuş, ayrıca “Şehlâ Hafız” ve “Hafız Abdullah Ağa” lakapları ile de tanınmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. III. Selim zamanında (1789-1807) çocuk denecek yaşta saraya alındı. Musikiyle ilgili temel bilgileri Enderun’da öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Önce hanendeler, daha sonra da musâhib-i şehriyârîler arasına alındı ve bu görevleri II. Mahmud zamanında da (1808-1839) devam etti. Günümüze ulaşan eserlerinden, devrinin önde gelen bestekârları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri içinde, III. Selim ve onun hanendebaşısı Küçük Mehmed Ağa ile birlikte bestelediği neva-buselik faslı en önemlilerindendir. S. N. Ergun’un, antolojisinde güftesini verdiği ilahiden başka dinî eserine rastlanmayan Abdullah Ağa’nın yirmi dokuz sözlü eseri günümüze ulaşmıştır.