Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - İhsan Dede

İhsan Dede


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Valiler

İhsan Dede Yazıcıya Gönder
İhsan Dede 1931 yılında Bor'da dünyaya geldi. 1951 yılında Kayseri lisesini bitirdi. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. O yıl tayin edildiği Niğde Maiyyet Memurluğunda 6 ay kaldı. Sonra askere alındı. Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, Ankara Maiyyet Memurluğuna atandı. Bundan sonra Etimesgut Bucak Müdürlüğü, Şereflikoçhisar Kaymakam refikliği ve Karayazı Kaymakam Vekilliği yaptı. Staj süresini tamamlayıp, Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra, Yusufeli, Borçka ve Sungurlu'da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde eğitim görüp, buradan sertifika alan Dede, Mülkiye Müfettişi olarak görevli iken, 1970 yılında, 4 ay süreyle Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde denetlemelerde bulundu. Daha sonra 6 ay süreyle Fransa, Hollanda, İngiltere, ve Belçika'da mesleki incelemelerde bulundu. İhsan Dede, 1975'de Artvin Valisi oldu. O tarihte iktidarda, Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Hükümeti vardı. İki buçuk yıl sonra Burdur Valiliğine yapılan atama kararnamesinin altında ise, Bülent Ecevit'in imzası bulunuyordu. Dede'nin hem A.P., hem de C.H.P. Hükümetleri tarafından Valilikte tutulması, O'nun, tarafsız bir valilik yapmış olduğunun kanıtıdır. Zira Dede, daha sonraki dönemlerde de valilik yaptı ve T.C. 'ni hangi siyasal ekip yönetirse yönetsin O iş başında kaldı. Burdur Valiliğinde 1,5 ay kalan İhsan Dede, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Başkanlığı'na tayin edildi. 6 ay sonra da Merkez Valiliğine alındı. 10 Aralık 1979 Tarihinde ise Afyonkarahisar Va¬lisi oldu. İhsan Dede, Afyonkarahisar'a ayak bastığı an gazeteci İbrahim Yüksel'e verdiği demeçte şunları söyledi: "... Hedefimiz Türk Devletinin bölünmezliğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini korumaktır.Bu uğurda karşımıza çıkacak her engeli aşabilecek güç ve inançtayız. Vasıtamız, meşru¬iyet sınırları içerisinde hukuk, kanunlar ve Anayasa olacaktır. Af¬yon'un benim için bir özelliği de babamın Kocatepe'den başlatı¬lan Büyük Taarruza katılmış olması ve Yunan Generali Trikopis'i esir alan birlikte çavuş olarak bulunmasıdır. O'nun İstiklal Ma¬dalyasını şerefle taşımaya devam edeceğim. Aynı iman ve maç¬la mücadele etmek karar ve azmindeyim. Vasıtamız yansız bir tutumdur. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinden yana taraf oldu¬ğumuz herkesçe bilinmelidir. ...Afyonlulardan isteğim, bana, Türk Devletine ve Türk Hükü¬metine inanmalarıdır. ... Afyonluların desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem tanımıyoruz. ... Afyon İlini lâyık olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel güce kavuşturmaktır." İhsan Dede, gerçekten, heyecanla kolları sıvadı ve Afyonka-rahisar'a bir şeyler vermek istedi. O arada, Atatürk'ün doğumu¬nun 100. Yıldönümü için birjjjzi etkinliklerin planlaması da yapıl¬dı. Bu çalışmalar için oluşturulan Komiteye bizi de çağırdılar. O toplantıda, Afyonkarahisar'da neler yapılabileceği konusundaki görüşlerimizi ifade ettiğimizde, İhsan Dede'nin şu sözleri, her Afyonkarahisarlı'yı düşündürecek bir anlamı içeriyordu: Söylediklerinizin hepsi güzel de bunları kim ve nasıl ya¬pacak? Afyonkarahisar'ın üzerine ölü toprağı serpilmişi..." Vali Dede, çok önemli bir gerçeği ifade etmişti. Söylediği, her Afyonkarahisarlı'nın bildiği, ama sesli olarak telaffuz etmek istemediği sözdü. İhsan Dede, 5 Ocak 1981 Tarihine kadar Afyonkarahisar Va¬liliği yaptı. Dolayısıyla Atatürk'ün 100. Yıldönümü Anma Tören¬leri sırasında Afyonkarahisar'da değildi. Dede daha sonra Kon¬ya ve Sakarya Valilikleri yaptı. Bir özelliği de, çok uzun süre, aralıksız valilik yapan, ender idarecilerden birisi olmasıydı.