Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kamran Çuhruk

Kamran Çuhruk


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Valiler

Kamran Çuhruk Yazıcıya Gönder
Kamran Çuhruk 1906 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Rados Vilayeti İstinaf Baş Savcılarından Ali Talât Bey ile Saniye hanımın oğludur. 1927 yılında Ankara Erkek Lisesi Fen Şubesini pekiyi derece ile bitirdi. 1930'da Mülkiye'den mezuniyetini müteakip, 26 Ağustos 1930 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğünde görevlendirildi. Bir süre Emniyet teşkilâtında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 4 Aralık 1933 tarihime Çerkeş Kaymakamlığına tayin edildi. Kâmran Çuhruk, 23 Haziran 1933'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde, V.Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu teşkilâtın çeşitli kısımlarında bir müddet görev yaptıktan sonra 17 Temmuz 1939'da Başbakanlık Arşiv Dairesi Müdürlüğü'ne atandı. 9 Eylül 1941'de İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Bilâhare valiliğe yükseltildi. 3 kasım 1942'de Burdur Valiliğine tayin edildi. 5 Ocak 1944'de Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. 9 Kasım 1946'da Urfa Valisi olarak görevlendirildi. 19 Haziran 1948'de Kırklareli Valiliğine atandıktan bir müddet sonra, Merkeze alındı. 4 Temmuz 1951'de Trabzon Valiliğine gönderildi ise de, 6 Şubat 1953'de ikinci kez Merkeze alındı. 22 Aralık 1954'de Mardin Valiliğine, 16 Haziran 1956'da Gaziantep Valiliğine atanan Çuhruk, 11 Mart 1957'de Afyonkarahisar Valisi oldu. Burada 5 Nisanda göreve başladı ise de kısa bir süre sonra, 2 Ağustos 1957 de emekliye sevk edildi. Kâmran Çuhruk, Emekli Sandığı Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 39/B Maddesine göre emekli edilmişti. 27 Mayıs Askeri ihtilâlinden sonra, Millî Birlik Komitesi tarafından görevine iade edildi ve Erzurum Valiliğine tayin edildi. 1961 başında ikinci kez Trabzon Valiliğine getirildi. 6 Ekim 1961 Tarihinde ise, kesin olarak emekliye ayrıldı. Emekliliğini müteakip İstanbul-Göztepe'deki evine yerleşti. 30 yaşında evlendi ve üç çocuk sahibi oldu.