Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdurrahman Hibrî

Abdurrahman Hibrî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdurrahman Hibrî Yazıcıya Gönder
1603 yılında Edirne'de doğdu. İlköğrenimini doğduğu şehirde, medrese öğrenimini de İstanbul'da yaptı. Müderrislik ve kadılıkta bulundu. Serez kadısı iken öldü.

Abdurrahman Hibrî Efendi, tarih eserlerinin yanında şiirler de yazdı.

Eserleri: Enîsü'l-Müsamirîn (Edirne tarihini ve Edirne'de yetişenlerin hayat hikâyelerini anlatır), Defter-i Ahbar, Tarih-i Feth-i Bağdad, Tarih-i Feth-i Revan, Riyazü'l-Ârifîn, Risale-i Fütuhât-ı Âl-i Osman, Hadâiku'l-Cinan (edebiyata dair), Divançe, Menasik-i Mesâlik.

Sevim İlgürel, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 6 (İstanbul 1975), s. 111-128'de yayınladığı "Abdurrahman Hibrî'nin Menâsik-i Mesalik'i" başlıklı makalesinde müellif hakkında bilgi verir.