Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Osman Sabri Adal

Osman Sabri Adal


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Belediye başkanları

Osman Sabri Adal Yazıcıya Gönder
1903'de Limni Adasında dünyaya geldi. Tekirdağ Sancağı Muhasebe Müdürlerinden Mehmet Bey ile Hatice Ha¬nımın oğludur. Edirne Sultanisi'ni bitirdikten sonra 22 Ocak 1920 Tarihinde Sinop Mutasarrıflığı Daimi Encümen Kâtipliğine tayin edildi. 2 Şubat 1922'de Ardahan Numune Mektebi Baş muallimliğine, 30 Mayıs 1922'de Trabzon Defterdarlığı Varidat memurluğuna, 2 Kasım 1922'de Tekirdağ İskân Memurluğuna, 4 Nisan 1923'de de Tekirdağ Varidat Kâtipliğine nakledildi. Bu son görevinden 1 Kasım 1923 Tarihinde, kendi isteğiyle ayrıldı. 1924 yılında, sınav kazanarak girdiği Mülkiye'den 1927'de mezun oldu. Aynı yıl Balıkesir Maiyyet Memurluğuna atandı. 30 Aralık 1927'de tayin edildiği Şark Vilayetleri Umumi Müfettişliği Yazı işleri Müdürlüğü Katipliğinde stajını tamamlayıp, 13 Ağustos 1928'de kaymakamlığa yükseldi. Sırasiyle Nusaybin ve Savur Kaymakamlıkları; Emniyet Genel Müdürlüğü 4. Şube Müdürlüğü, Trakya Umum Müfettişliği İskan Müşavirliği ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. 23 Haziran 1939 tarihinde Trabzon Valiliğine atandı. 25 Aralık 1940 Tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. Bilâhare Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tayin edildiği için, 11 Temmuz 1941'de Afyonkarahisar'dan ayrıldı. 1946'da Ankara Vali ve Belediye Ba¬şkanlığına getirildi. 27 Kasım 1946'da, merkezi Erzurum'da bulunan 3. Genel MüfBüisliae gönderildi. Buradan, 1948'de İzmir Valiliği'ne atandı. 12 EMİÜI 1953'de İller Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı ise de birkaç ay sonra kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Daha sonra yıllarca siyasetle meşgul oldu.C.H.P. listesinden İzmir Milletvekili seçildi. Meclis'te, İçişleri Komisyonunun başkanlığını yaptı. 1965 seçimlerinde kazanamayınca evinde inzivaya çekildi. 17 Mart 1966 Tarihinde Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi İstanbul'a götürülerek Erenköy Sahrayı Cedid Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Evli olan Adal'ın bir kızı bulunmaktadır. "Mer'i ve Mülga Kanunlar Kılavuzu" adlı bir kitabı İzzet Örs ile birlikte yayımladı.