Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşık Dertli

Âşık Dertli


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşık Dertli Yazıcıya Gönder
(1772 - 1846): Halk şairi. Asıl adı İbrahim'dir. Gerede'nin Şahnalar (Reşadiye) köyünde doğdu. Babasının ölümünden sonra bir müddet çobanlık, çiftçilik yaptı. İstanbul'a geldi. Barınamadığı için Anadolu'ya geçip kasaba kasaba dolaştı. Mısır'a seyahat etti; orada on yıl kalıp köyüne döndü ve evlendi. Tekrar uzun seyahatlere çıktı. Ankara'da öldü.

Meslekte yetişmiş bir âşık idi. Okur-yazar olduğu için divan şiirini de inceledi. Aruz ile yazdığı gazel, divan ve kalenderîleri de bulunmakla birlikte asıl şöhretini hece ölçüsü ile yazdığı Halk Edebiyatı geleneklerine uygun koşma ve semaîlerle sağlamıştır.

Dertli'nin divanı hem eski hem de yeni yazı ile basıldı. Dertli Divanı (Taş baskı, 1911), Ahmet Talât: Âşık Dertli Hayatı ve Dîvanı (1928), Fuat Köprülü: Türk Saz Şairleri (C. III, 1940), Hâşim Nezihi Okay: Bolulu Dertli Divanı (1954).