Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdan El-Ezdî

Abdan El-Ezdî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abdan El-Ezdî Yazıcıya Gönder
Ebû Abdirrahmân Abdullah Bin Osman Bin Cebele El-Ezdî Horasanlı hadis hafızı. Daha çok “Abdan” lakabıyla tanınan Abdullah Bin Osman 762’de doğdu. Genç yaşta hadis tahsiline başladı. Hocaları arasında babası Osman Bin Cebele, Mâlik Bin Enes, Abdullah Bin Mübarek, Cerîr Bin Abdülhamid gibi muhaddisler bulunmaktadır. Abdullah Bin Mübârek’in bütün kitaplarını kendi hattıyla yazmış ve Buhârî bizzat ondan yüz on hadis rivayet etmiştir. Müslim, Ebû Davud, Tirmizî ve Nesâî ise başkaları vasıtasıyla kendisinden birçok hadis nakletmişlerdir. Ahmed Bin Hanbel, Abdan’ı “Horasan’da hadis almak için ayağına gidilecek tek muhaddis.” diye övmüştür. Abdan bir ara Cüzcân kadılığına tayin edilmişse de kısa bir müddet sonra affını dileyerek bu görevden ayrılmıştır. Çok cömert olan Abdan’ın hayatı boyunca bir milyon dirhem sadaka dağıttığı rivayet edilir.