Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Celal Tevfik Karasapan

Celal Tevfik Karasapan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Senatörler

Celal Tevfik Karasapan Yazıcıya Gönder
Celal Tevfik Karasapan 1899 yılında Medine (Suudi Arabistan)'de dünyaya geldi, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda, 1916 sonbaharında askere alınarak , İstanbul Yedek Subay Talimgahına gönderildi, orada öğretmen olarak alı-konuldu ve 1918'de Yedek Piyade Teğmenliğe terfi ettirildi. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine 15 Mayıs 1919'dan itibaren, gönüllü olarak Millî Mücadeleye katıldı, Müfreze ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1920 Haziranında Yunan hücumunda esir düştü. Esaretten dönüşünde, Mustafa Kemal Paşa tarafından İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi. 1923 yılında askerlikten terhis edilerek, İzmir Öğretmen Okulunda, Ticaret ve Lisan öğretmenliğine atandı. 1926'da eğitimini tamamlamak üzere Paris'e gitti. Paris'te Yüksek Sosyal İlimler Okulunun Gazetecilik Bölümünden (1927'de) ve Siyasal bilgiler Okulunun Diplomasi Bölümünden (1928'de) diploma alarak yurda döndü. Kısa bir süre İş Bankasında çalıştıktan sonra, 1929'da II. Katip olarak Dışişleri Bakanlığına geçti. Atina ve Berlin'de T.C. Büyükelçiliği II. Kâtipliklerinde bulundu. Merkeze dönünce çeşitli bürokratik hizmetlerde bulundu. 1938 yılı başlarında Hatay sorununun çözümü için Antakya'ya gönderildi. Burada tarihi görevlerde bulundu. Daha sonra Kudüs Başkonsolosluğuna atandı. Ürdün Kralı Abdullah nezdinde, Arap Alemiyle T.C. arasında ilişkilerin iyileştirilmesine çalıştı. Orada kaleme aldığı "Filistin ve Şark-ül Ürdün" adlı eserini, 1942 yılında Merkeze dönünce yayımladı. Aynı yıl Dağıtma Ofisi Genel Müdürlüğüne tayin edildi. Bilâhare Tahran ve Belgrad Büyükelçilikleri Müsteşarlığına, daimi Maslahatgüzar derecesiyle tayin edildi. Oradan Halep Başkonsolosluğuna atandı. 1950 başlarında tekrar Merkeze döndü. Zat ve İdare İşleri Genel Müdürü oldu. Bir yıl sonra da Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtip Muavini olarak Orta Elçiliğe yükseldi. Suriye, Libya ve Romanya Büyükelçilikleri yaptı. Özellikle Libya'da önemli işler yaptı. Libyalı gençlerin Türkiye Üniversitelerinde ve Harp Okulunda okumalarını sağladı. Bir süre Milli Emniyet (şimdiki MİT) Başkanlığı yaptı. 1960 yılında emekliye ayrıldı. Bu arada 500 sayfalık "Libya-Trablusgarp, Bingazi ve Fizan" adlı eserini yayımladı. 1961'de Orta Doğu Dergisinin yayınını başlattı. Bu, bugün bile benzeri olmayan bir dergiydi. Aynı yıl C.K.M.P.listesinden Afyonkarahisar Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosunun çeşitli komisyonlarında görev yaptı. 1962 yılında kurulan Koalisyon Hükümetinde Basın-Yayın ve Turizm Bakanı olarak görev aldı. 1963'de Bakanlıktan ayrıldı.Partisinden istifa edip, Adalet Partisi'ne girdi. 1966'da Afyonkarahisar Senatörlüğü sona erdi. Yazı hayatını sürdürdü. Özellikle dış politika üzerine yazdı, yayımladı. İkisi de diplomat, 2 çocuğu olan Karasapan 1974'de öldü.