Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Âşık Âgâhî

Âşık Âgâhî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Âşık Âgâhî Yazıcıya Gönder
Doğumu: 1874, Kılıççı / Şarkışla Ölümü: 1917, Şarkışla

Asıl adı Veli'dir. Babası Hamza Kâhyadır. Babası-nın ölümüne kadar çiftçilikle uğraştı. Babası ölünce Si-vas'ın meşhur valilerinden Halil Paşanın daveti üzerine Sivas'a gitti. Vali tarafından Ağcakışla'ya tahsildar tayin edildi (1900). Daha sonra Aziziye piyade tahsil-darlığına nakledildi (1912). 1915 yılında istifa ederek köyüne döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında Şarkışla askerlik şubesinde yazıcılık yapmaya başladı. Bu sırada hastalandı, askerî hastanede öldü. Âgâhî, Bektaşî Hakkı Babaya intisab etmiştir. Bu zatın dergâhı ve türbesini ziyareti sırasında söylediği 'Sürmeli' redifli deyişi ünlüdür. Bu deyişte şâir, 'sürmeli' kelimesinin bütün anlamlarını kullanmıştır.