Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9146
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Haydar Çerçel

Ali Haydar Çerçel


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Milletvekilleri

Ali Haydar Çerçel Yazıcıya Gönder
Ali Haydar Çerçel 1894 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, İstanbul'a giderek yedi yıl öğrenim süresi olan Mercan İdadisi'ne girdi. B okulu bitirdikten sonra girdiği Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ni 1911 yılında pekiyi derece ile bitirdi. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Varidat Genel Müdürlüğü Üçüncü Sınıf Katipliğine atanmış ise de 1914 yılında Afyonkarahisar İdadi Mektebi Fransızca Öğretmenliği görevini tercih etti. 1916i yılında bu okulun Müdürlüğüm getirildi. 1919-1921 yılları arasında Burdur, Aydın ve Muğla Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulundu. 1922-1925 arasında Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'nü yaptıktan sonra, 1925-1927 yıllarında da Erzurum Bölgesi Ge¬nel Müfettişliğini deruhte etti. 1927 yılında Afyonkarahisar Milletvekilliğine seçilerek TBMM’ndeki yerini aldı. Bu görev III.. İv.. V, VI. Dönemlerde en iyi şekilde yapıldı ve 1946 seçimlerinde sona erdi. Çerçel, Afyonkarahisar Lisesi ile Kız Sanat Okulu (sonradan Enstitü)'nun açılmasında önemli rol oynadı. Atatürk, Ali Haydar Çerçel'i Millî Mücadele günlerinden tanı¬yordu. Zira Çerçel Yunan Ordusu'nun Afyonkarahisar'a zarar vermemesi için büyük çaba harcamış ve bunda başarılı da olmuştur. Gizli örgütün faal bir üyesi olarak çalışmış, Alaşehir Kongresinde Afyonkarahisar temsilcisi olarak bulunmuş, bütün bu etkinliklerinden dolayı, daha sonra "İstiklâl Madalyası" ili ödüllendirilmişti. İngilizce, Fransızca, Farsça ve Arapça'yı İyi bilen Haydar bey Türk Dil Kurumu Üyesi olarak dilimizin yabancı dillerden arındırılması çalışmalarına da katılmıştır. Afyonkarahisar'da ya¬yımlanan Nur, Ferda ve Taş pınar dergileriyle, gazetelerde çeşitli konuları içeren yazılar neşretmiştir. O'nun Taş pınar’da yayımla¬nan "Afyon'da Müdafai Hukuk Kuruluş Günlerine Ait Hatıralar’ı, yakın tarihimizle ilgili araştırma yapacak olanlar için önemli bin kaynak niteliğindedir. 18 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş ve naşı Afyonkarahisar'a getirilerek, Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedilmiştir. Çerçel'in bir kızı ve bir oğlu dünyaya gelmiştir.