Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas Bin Amr El-Ganevî

Abbas Bin Amr El-Ganevî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Askerler

Abbas Bin Amr El-Ganevî Yazıcıya Gönder
Abbasi kumandanı. Rakka’da doğdu. Kumandanlığa tayin edilinceye kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. Resmî ilk görevi muhtemelen Fars valiliği oldu. Hicri III. asrın sonlarına doğru Bahreyn bölgesindeki Karmatîlerin gittikçe kuvvetlenerek Hicr İle Basra’yı tehdide başlamaları üzerine, Halife Mu’tezid tarafından Fars valiliğinden alınarak Yemâme ve Bahreyn valiliğine getirildi (900). Karmatîlerin ilerlemesine engel olmak amacıyla 10.000 kişilik bir ordu ile Özerlerine yürüdü. Ordudaki bedevilerle gönüllülerin ordugâhı terk etmeleri üzerine, Ebû Said El-Cennabî kumandasındaki Karmatî ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradı. Kendisiyle birlikte 700’e yakın asker esir edildi. Bir müddet sonra savaşı ve savaşın sonuçlarını halifeye anlatması için serbest bırakıldı. Bağdat’a sağ olarak dönmesi sevinçle karşılandı ve halife tarafından kendisine hilat giydirildi. Mu’teztd’in ölümü ve yerine Müktefî’nin geçmesi üzerine meydana gelen olaylar sırasında başkumandan Bedr’in çevresinde toplanan kumandanlar arasında o da vardı. Fakat yeni halifenin isteği üzerine ondan ayrıldı. Bir süre sonra Kum ve Kâşân valiliğine tayin edildi 296’da (908-909) bu görevden azledildi Son olarak Diyânmudar valiliği yaptı. Hayatının son yıllarını, doğduğu şehir olan Rakka’da geçirdi ve burada öldü.