Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas Ağa

Abbas Ağa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Türk büyükleri

Abbas Ağa Yazıcıya Gönder
Dârüssaâde ağası. Hatice Turhan Sultan’ın baş ağası olup Muslih Ağa’nın ölümü üzerine Dârüssaâde ağalığına tayin edildi (9 Nisan 1668). 16 Temmuz 1671’de azledilerek Mısır’a gönderildi. Mısır’da ikameti sırasında orada öldü. Mezarı İmam Şafiî Türbesi civarındadır. Abbas Ağa, Dârüssaâde ağalığından önce ve sonra birçok hayır eseri yaptırmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır: Beşiktaş’ta bir cami ile Çapa Molla Gürânîde Selçuk Hatun’a ait harap durumdaki camiye minber ilâvesiyle yaptırdığı başka bir cami; Elazığ’ın Çemişkezek kazasının Örençay (Hinesor) köyündeki cami ile muallimhane; İstanbul Laleli’de bir çifte hamam; Nevbethane Mahallesi ile Demirkapı’da birer hamam; Üsküdar’da Cafer Çelebi Camii karşısında, Atpazarfnda üç yol ağzında, Beşiktaş’ta Abbas Ağa Camisi yanında, Atikali Paşa mahallesi ile Mesihpaşa mahallesinde sebil ve çeşmeler; Nevbethane Mahallesinde bir muallimhane ile dârülkurrâ; Atikali Paşa mahallesinde başka bir muallimhane. Ayrıca bazı konaklarla vakıflarına gelir sağlamak için birçok dükkân ve bekâr odası da yaptırdı. Bunlardan Beşiktaş’taki cami ile Üsküdar’daki çeşme, günümüze kadar ulaşan yapılardır. Beşiktaş’ta kendi adıyla anılan mezarlığın 1940 yılında bütün taşları sökülerek kireç yapılmak üzere satılmış, selvi ağaçlarının hepsi kesilmiştir. Ortaya çıkan arsaya, 1941-1942’de, “Abbas Ağa Parkı” olarak adlandırılan bahçe yapılmıştır.