Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbas

 Abbas


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Valiler

Abbas Yazıcıya Gönder
Büyük Selçuklu Devleti’nin Rey valilerinden. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer’in nedimlerinden Emîr Cevher’in kölesiydi. Bâtınîler tarafından öldürülen Emîr Cevher’in yerine Rey valisi oldu. Efendisinin intikamını almak üzere Bâtınîlere karşı harekete geçti ve büyük bir katliam yaptı. Bu hadise ona şan ve şöhret kazandırdığı gibi, Selçukluların nüfuz sahibi kuvvetli emirleri arasına girmesini de sağladı. Selçuklu Sultanı Sencer’in Rey şehrini yeğeni Sultan Mesut’a bırakması üzerine, bu haberi tebliğ için kalabalık bir maiyetle Bağdat’a gitti (1142). Daha sonra şehri teslim almak üzere yola çıkan Sultan Mesut ile birlikte Rey’e döndü ve bu arada valiliğini de muhafaza etti. Ancak bir müddet sonra Sultan Mesut’a muhalif gruba katıldı ve 1145’te yanında Emîr Bozaba ve bazı Selçuklu şehzadeleri olduğu hâlde, görünüşte sultana bağlılıklarını bildirmek, gerçekte ise saltanatı onun elinden almak üzere İsfahan’a hareket etti. Onların asıl maksadını anlayan Sultan Mesut, Bağdat’a çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bu arada Abbas ile Bozaba Hemedan’a kadar gelmişler, burada kendilerine Emîr Kutluaba da katılmıştı. Fakat Emîr Çavlı ile buluşan Sultan Mesut isyancıları geri çevirmeyi başardı. Bundan sonra Emîr Abbas ile Sultan Mesut’un arası düzelir gibi oldu; hatta Emîr Abbas, sultan ile birlikte 1146’da Bağdat’a kadar gitti. Ancak, kuvvetli emirlerin nüfuzunu kırmak isteyen ve bu maksatla Emîr Abdurrahman Bin Togayürük’ü ortadan kaldıran Sultan Mesut, bir müddet sonra onu da Bağdat’ta öldürttü (20 Nisan 1147). Cesedi kızı tarafından Rey’e götürülerek orada defnedildi.