Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbâdî İbn Kasım

Abbâdî İbn Kasım


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Bilim insanları

Abbâdî İbn Kasım Yazıcıya Gönder
Şihâbüddîn Ahmed bin Kasım Es-Sebbâğ El-Abbâdî El-Mısrî. Daha çok Şafiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim. Mısır’da yetişti. Nâsıruddin Muhammed El-Lakânî, Şehâbeddin El-Burullusî ve Kutbüddin İsa Es-Safevî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ilim tahsil etti. Başta Muhammed bin Davud El-Makdisî olmak üzere birçok öğrenci yetiştirdi. 1586 yılında hac dönüşü Medine’de (bazı kaynaklara göre Mekke’de) vefat etti. Çağdaşları arasında, devrinin geleneğine uygun olarak, eser telif etmekten ziyade önemli eserlere şerh ve haşiyeler yazmakla tanındı.