Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Askerler

Abbâd Bin Ziyâd Bin Ebû Süfyân Yazıcıya Gönder
Emevî kumandanı. Ebû Süfyân, babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine, Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman’la birlikte rehin alındı. Ziyâd 673 yılında ölünce Muâviye tarafından Sicistan valiliğine getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bulundu ve Kandehar’ı zaptetti. Yezid halife olunca Sicistan valiliğinden azledildi. Yezid’in ölümünü takip eden karışıklıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile birlikte Dımaşk’a gelen Abbâd, Mervân bin Hakem’in halife olması fikrini destekledi ve Mercirâhit Savaşı’na (684) birlik kumandanı olarak katıldı. Daha sonra Dûmetülcendel’e çekilmek istedi, fakat Muhtar’ın gönderdiği bir birlikle savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşı kazanan Abbâd’ın Halife Abdülmelik devrinde başka bir olaya karışmadı. Halife Velîd, kardeşi Süleyman’ı veliahtlıktan azlederek oğlu Abdülaziz’i veliaht tayin etmek isteyince, Abbâd’ın onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığı söylenegeldi. Ebû Süfyân, rivayetlere göre 718 yılında öldü.