Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abâpûş-i Velî

Abâpûş-i Velî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abâpûş-i Velî Yazıcıya Gönder
Mevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye kadar ulaşır. Mevlevi dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için “Abâpûş-i Velî” lakabıyla anıldı. Hayatının büyük bir kısmını Afyonkarahisar Dağı’nda yaptırdığı zaviyede geçirdi. Şehre çok az inen Balı Sultan, bu zaviyedeki sohbetleriyle dervişlerinin manevi hayatına ışık tuttu. Abâpûş-i Velî’nin Mevlevilik tarihi açısından esas önemini teşkil eden, Divâne Mehmed Çelebi’nin babası olması ve oğlunu sağlığında postnişin tayin etmesi oldu. Böylece Afyonkarahisar dergâhı, Konya’dan sonra tarikatın ikinci önemli merkezi oldu. Divâne Mehmed Çelebi’ye “ikinci pir”, hatta Mevlâna’nın yeniden zuhuru olarak bakıldı. 1485 yılında öldü. Abâpûş-i Velî’nin kabri Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı’ndadır.