Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ârif Süleyman

Ârif Süleyman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ârif Süleyman Yazıcıya Gönder
(? - 1769): Şair. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Süleyman'dır. Ârif mâhlasını kullanmıştır. Divan kâtipliği, Silâhtar kâtipliği, süvari mukabeleciliği ve defter eminliği gibi görevlerde bulundu. Orduyla Rumeli'de bulunduğu sırada vefat etti.

Tezkirelerde XVIII. yüzyılın dikkate değer şairlerinden olduğu bildirilir. Ayrıca hattatlık ve müzehheplikte de şöhret kazanmıştır.

Eserleri: Divan (Türkçe ve Farsça), Hilye (Hakanî'nin eserine nazîre olarak yazdı), Mi'râciye.