Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Zeynep Korkmaz

Zeynep Korkmaz


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Zeynep Korkmaz Yazıcıya Gönder
1923 yılında Nevşehir'de doğdu. Yazar, dilci. İzmir Kız Lisesini (1940) A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1944). Aynı bölüme asistan olarak girdi (1948). 1964'te profesörlüğe yükseldi. Türk dili sahasında yaptığı çalışmalarıyla tanınır.

Eserleri: Güney-Batı Anadolu Ağızları-Ses Bilgisi (1956), Türkçe'de Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları (1962), Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi (1963), Nevşehir ve Yöresi Ağızları, I. Cilt: Ses Bilgisi (1963), Fuzûlî'nin Dili Hakkında Notlar (Selahattin Olcay ile, 1956), Sadrüddin Şeyhoğlu, Marzubânnâme Tercümesi, Giriş- İnceleme- Metin- Sözlük- Tıpkı Basım (1973), Cumhuriyet Döneminde Türk Dili (1974), Gramer Terimleri Sözlüğü (1992), Türk Dili Araştırmaları (2 cilt, 1995), Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi (2003).

Zeynep Korkmaz kitapları