Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Zeynep Kerman

Zeynep Kerman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Zeynep Kerman Yazıcıya Gönder
1942 yılında İstanbul'da doğdu. Yazar, araştırmacı. Notre Dame de Sion ve Erenköy Kız liselerinde okudu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1968). Türkiyat Enstitüsünde çalıştı (1970-1975). Mezun olduğu bölüme asistan olarak girdi. Doktora tezi "1865-1910 Yılları Arasında Victor Hugo'dan Türkçe'ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma" (1974); doçentlik tezi ise "Halid Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar"dir (1980). Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanıyken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

Yeni Türk Edebiyatı sahasında araştırmalar yapmıştır.

Eserleri: Edebiyat Üzerine Makaleler (Ahmet Hamdi Tanpınar'ın makalelerini topladı, 1969),Sergüzeşt (Sami Paşazade Sezai'nin romanı, 1972), Mektuplar (A. H. Tanpınar'ın mektupları,1974), 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo'dan Yapılan Tercümeler Üzerine Araştırmalar (1978), Sami Paşazade Sezaî'nin Hikâye-Hatıra-Mektup ve Edebî Makaleleri (1981), Osman Fahri, Hayatı ve Şiirleri (1988), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (Mehmet Kaplan, Birol Emil, İnci Enginün ile, C. 1, 1974; C. 2, 1978; C. 3, 1979; C. 4, 1982; C. 5, 1989), Atatürk Devri Edebiyatı (M. Kaplan, İ. Enginün, N. Birinci, A. Uçman ile, 1981), Ahmet Haşim: Bütün Şiirleri (İ. Enginün ile, 1983), Cenap Şahabeddin: Bütün Şiirleri (M. Kaplan, İ. Enginün ile, N. Birinci, A. Uçman'la, 1984), Mehmet Kaplan'dan Seçmeler (2 cilt, İ. Enginün ile, 1988), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları (İ. Enginün ile, 1991), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Gurabahane-i Laklakan, Diğer Yazıları (İ. Enginün ile, 1991), Ahmet Haşim: Bütün Eserleri: Frankfurt Seyahatnâmesi, Mektuplar, Mülâkatlar (İ. Enginün ile, 1991), Mehmet Kaplan: Ali'ye Mektuplar (İ. Enginün ile, 1992), Süleyman Nazif'ten Oğluna Mektuplar (1993), Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar (1995), Cenap Şahabeddin'in Avrupa Mektupları (1997), Kurtuluş Savaş ve Edebiyatımız (İ. Enginün, Selim İleri ile, 1998), Mehmet Kaplan, Hayatı ve Eserleri(İ. Enginün ile, 2000), Samipaşazade Sezaî-Bütün Eserleri I-II-III (2003).

Zeynep Kerman kitapları