Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şükufe Nihal

Şükufe Nihal


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şükufe Nihal Yazıcıya Gönder
1896 yılında İstanbul'da doğdu. Miralay Ahmed Beyin kızıdır. Babasının görevi nedeniyle Şam, Beyrut ve Selanik'te özel okullarda okudu, özel dersler aldı. İstanbul Darulfünûnu Coğrafya Şubesini bitirdi (1919). Yüksek öğrenimdeyken evlendiği Ahmed Midhat (Mithat Sadullah Sander)'la Mekteb-i Ümid'i kurdu. İstanbul'un çeşitli liselerinde tarih, coğrafya ve edebiyat dersleri verdi.

Mütareke yıllarında ikinci eşi Ahmet Hamdi (Başar) ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde çalıştı. Türk Kadınlar Birliğinin de kurucularındandır. 1953'de emekliye ayrıldı. Uzun süre huzurevinde kaldı.

Şiir ve yazıları Nedim, Güneş, Şair, Aydabir, Çınaraltı, Şadırvan gibi derilerde çıktı. İlk şiirlerinde aruz veznini kullandı. Sonra Millî Edebiyat akımını benimseyerek hece veznine döndü. Şiirlerinde romantik duyguları, hikâye ve romanlarında da toplum meselelerini, kadınların problemlerini işledi. 24 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da öldü.

Şiirleri: Yıldızlar ve Gölgeler (1919), Hazan Rüzgârları (1928), Gayyâ (1930), Su (1933), Şile Yolları (1935), Sabah Kuşları (1943), Yerden Göğe (1960), Şükûfe Nihal-Şiirler (Seçme şiirleri, 1975). Romanları: Renksiz Istırap (1928), Yâkut Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız Dönüyorum (1938), Domaniç Dağlarının Yolcusu 1946; Ş. Sırmalı, Domaniç Yolcusu adıyla filme aldı, 1946), Çölde Sabah Oluyor (1951). Hikâyeleri: Tevekkülün Cezası (1928). Hatıraları-gezi notları: Finlandiya (1935).

Hakkında kitap: Hülya Argunşah, Bir Cumhuriyet Kadını, Şükûfe Nihal (2002).

Şükufe Nihal kitapları