Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şeyyad Hamza

Şeyyad Hamza


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şeyyad Hamza Yazıcıya Gönder
(XIII. yüzyıl): Şair. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1348 yılında Akşehir'de meydana gelen veba salgınında ölen kızı Aslı Hatun için yazdığı mersiyeden XIV. yüzyılın ortasında hayatta olduğu anlaşılıyor. Yüksek sesle şiirler okuyup dinleyenleri coşturanlara Şeyyad dendiği için bu isimle anılır.

Şeyyad Hamza hece ve aruz veznini kullandı. Gazel, kaside ve mesnevî şekilleriyle dinî ve tasavvufî şiirler yazdı.

Şairi ilk defa 1922 yılında Fuad Köprülü ilim dünyasına tanıtmıştır.

Eserleri: Yusuf u Züleyha (1529 beyitlik mesnevî, Dehri Dilçin yayınladı, 1946), Dâstân-ı Sultan Mahmud (Mesnevî, 39 beyit. Sadettin Buluç, Türkiyat Mecmuası, C. XV, 1968), Mersiye (Metin Akar, Türklük Araştırmaları Dergisi, S. 2, 1986).

Şeyyad Hamza kitapları