Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şeyhülislâm Yahya

Şeyhülislâm Yahya


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şeyhülislâm Yahya Yazıcıya Gönder
(1553- 1644): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. İlk tahsilini babası Şeyhülislâm Zekeriya Efendi'den gördü. Devrin ünlü bilginlerinin derslerini takip ederek müderris oldu. Babasıyla hacca gitti (1583). İstanbul medreselerinde ders verdi. Halep, Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulundu (1590-1604). Bir defa Anadolu (1604), üç defa Rumeli kazaskeri oldu. 1622'den sonra üç defa şeyhülislâmlığa getirildi. İstanbul'da öldü.

Gazel vadisinde Bâkî'den sonra Divan Edebiyatının en büyük şairi kabul edilir. Bir din adamı olmakla beraber, din dışı şiirlerin güzel örneklerini vermiştir.

Eserleri: Divan (İbnülemin Mahmud Kemal'in ön sözüyle Maarif Nezareti bastırdı, 1918; yeni yayını: Rekin Ertem, 1980), Feteva (Fetvalar), Nigâristan (İbn-i Kemal'den tercüme), Şerh-i Ferâiz (Muhsin-i Kayserî'nin Ferâiz manzumesinin şerhi).