Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8872
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şeyhî

Şeyhî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şeyhî Yazıcıya Gönder
(1371? - 1431): Divan şairi. Kütahya'da doğdu. Asıl adı Yusuf Sinaneddin'dir. Memleketinde öğrenime başladı. İran'a gidip tıp ve tasavvuf öğrendi. Germiyan Beyi II. Yakub'un hekimi ve sohbet arkadaşı oldu. Daha sonra Çelebi Mehmed'in hekimliğini yaptı. 1421'den sonra II. Murad'ın sarayında bulundu. Hacı Bayram Veli'den tasavvuf neşvesi aldı. Mezarı Kütahya'dadır.

XV. yüzyılın büyük şairi idi. Divan şiirinin kaideleri onun şiirinde belirli hâle geldi. Zarif bir dile, zengin bir hayale, canlı bir tasvir yeteneğine sahiptir.

Adını günümüze Harnâme'si getirdi. Harnâme'yi Çelebi Sultan Mehmed'in verdiği tımardan kovulması veya yolda soyulması üzerine yazmıştır. Hiciv edebiyatının en güzel örneklerindendir.

Eserleri: Divan (Tıpkıbasım, 1942; Ali Nihat Tarlan yayınladı: Şeyhî Divanını Tedkik, 1964. Metin yayını: Mustafa İsen - Cemal Kurnaz, 1990), Hüsrev ü Şirin (F. Kadri Timurtaş yayınladı, 1963), Harnâme (F. K. Timurtaş yayınladı, 1971). Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Şeyhî: Hayatı, Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler (1968) başlıklı eserinde Şeyhî'yi etraflı bir şekilde incelemiştir.