Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şevket Beysanoğlu

Şevket Beysanoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şevket Beysanoğlu Yazıcıya Gönder
(1 Ağustos 1920 – 23 Nisan 2003): Yazar, araştırmacı. Diyarbakır'ın Kemerseki yaylasında doğdu. Diyarbakır Lisesini ve A. Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1942). Başkale ve Avnos'ta hâkimlik yaptı. 1950 Eylülünde memurluktan ayrıldı; Diyarbakır'da avukatlık yapmaya başladı. 1968'de Ankara'ya yerleşti. 1978'de avukatlığı bırakıp kendisini araştırmalara, dernek ve vakıf çalışmalarına verdi. Ankara'da öldü.

İlk şiiri 'Hasret' Diyarbakır gazetesinde, ilk yazısı da Diyarbakır Halkevinin yayınladığı Karacadağ dergisinde çıktı (1936).

Beysanoğlu, Diyarbakır edebiyatı, folkloru ve tanınmış edipleri üzerine kitaplar yayınladı. Kütüphanesini Dicle Üniversitesine bağışlamıştır.

Eserleri: Diyarbakır Folkloru (2 Cilt, 1943-1946), Ziya Gökalp'in İlk Yazı Hayatı (1956), Doğumunun 80. Yıldönümü Dolayısıyla Ziya Gökalp ve Ziya Gökalp Müzesi (1956), Bütün Cepheleriyle Diyarbakır (1962), Diyarbakır Coğrafyası (1963), Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (3 cilt, 1957, 1959, 1976: 343 fikir ve sanat adamı; genişletilmiş 2. bs., 1996: 566 fikir ve sanat adamı; IV. cilt, 1998), Kısaltılmış Diyarbakır Tarihi ve Abideleri (1963), Diyarbakır Ağzı (1966), Diyarbakır İl Yıllığı (1970), Cahit Sıtkı Tarancı (1969), Kadın Şairlerimizden Sırrî ve Divançesi (1969), Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır (1970), Doğumunun 100. Yıldönümünde Süleyman Nazif (1970), Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır (1973), Anıtı Dikilecek Adam: Ziya Gökalp (1977), Diyarbakır'ım (2 cilt, 1982, 1986), Diyarbakır'da Gömülü Meşhur Adamlar (1985), Ziya Gökalp Külliyatı Üzerinde Bir Hesaplaşmanın Hikâyesi (1988), İnançları, Gelenek ve Görenekleriyle Yezidiler (1988), Öğretime Açılışının XV. Yıldönümünde Dicle Üniversitesi (1989), İncili Çavuş'un Kimliği ve Seçme Fıkraları (1990), Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi (2 cilt, 1987, 1990), Kültürümüzde Diyarbakır (1992), Ahmet Arif (Vecihi Timuroğlu ile, 1992), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Üç Büyük Şairi (Cahit Tarancı, Ahmet Arif, Sezai Karakoç, 1997), Diyarbakır Bibliyografyası (1. cilt, 1998), Çağdaş Düşünce Tarihimizde Ziya Gökalp.