Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şeref Hanım

Şeref Hanım


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şeref Hanım Yazıcıya Gönder
(1809 – 1861): Divan şairi. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. İstanbul'da veya Kahire'de doğduğu sanılıyor. Şiirlerinden anladığımıza göre İstanbul'da doğması muhtemeldir. İstanbul'da büyüdü. 10 yaşındayken 1819'da babasını kaybetti. Evlenip evlenmediği hakkında kaynaklarda ve şiirlerinde bilgi bulamıyoruz. Mevlevîliğe intisap ettiği anlaşılıyor. Kabri Yenikapı Mevlevîhanesindedir.

Şiir tekniği kuvvetlidir. Sade bir dille yazmıştır. Divan şiirinin hemen her nazım şeklinde ve türünde manzumeleri vardır. Şiirlerinde değerinin bilmediğinden şikâyet eder. Kaside yazdığı ve tarih düşürdüğü kişiler hakkında: 'Bir daha küberâya tarih ve kasîde yazarsam ind-i Hudâ'da nâmerd olayım.' demiştir. Divan sahibidir.

Şeref Hanım üzerine üç kitap çıkmıştır: Hamdi Nazım Ertek, Şair Eşref (Hanım) (1941); Yusuf Mardin, Şair Eşref Hanım (1994) ve Prof. Dr. Mehmet Arslan, Şeref Hanım Divanı (2002).

Birinci kitap 30 sayfadır. 27 sayfası Şeref Hanım'ın şiirleridir. Yusuf Mardin'in çalışması ise, 234 sayfayı bulur. Ancak okuma yanlışlıklarıyla doludur. En yetkin çalışmayı Prof. Dr. Mehmet Arslan yapmıştır.